Han byggde sin egen flytande villa!

En villa med sjöutsikt åt alla håll. Inte illa – men det stannar inte där – för detta boende är också modernare, miljövänligare och mindre krävande än de flesta hem på torra land.

Bland alla brummande motorer som figurerar på Hamnen.se så håller lyckligtvis också trenden i att leva mer miljölvänligt och hållbart i sig.

Många väljer att köpa en gammal segelbåt för att renovera och förvandla den till både en oceanupptäckare men också en bostad som ska fungera år ut och år in.

Andra nöjer sig med något som är mer stillsamt – men ändå lika nära vattnet.

Jay Blackmore, till exempel, kände att hans landställe uppe på det torra började kräva för mycket av honom i form av gräsklippning, snöskottning och annat underhåll.

Eller som han själv uttrycker det

Det kändes som att huset ägde mig snarare än tvärt om.

Det var dags för en förändring.

Snart nog började en tanke gro om att bygga sin egen husbåt. Ett projekt som växte sig allt större samtidigt som allt fler idéer om allt smartare lösningar tog form.

Resultatet är ingenting mindre än en fullfjädrad villa som inte bara har havsutsikt åt alla håll utan som också är toppmodern och självförsörjande på el via solceller. För att nämna en del…

På ett smått genialt sätt har Jay Blackmore också löst allt från uppvärmning till förvaring, avfallshantering och annat.