Segeltrimskola: Ordlista

Här är en ordlista över ord som används i hamnen.ses segeltrimskola, som presenteras i samarbete med Gransegel.

Aerodynamik
– Läran om luftens beteende runt ett föremål.

Crosscut
– En segelskärning med paneler sydda liggande på varandra.

Cunningham
– Anordning ovanför halshornet för att sträcka förliket.

Dacron
– Polyesterfiber som används till att väva segelduk.

Falla / Fallning
– Kursändring från vinden.

Förböj
– Rigg med lätt böj även när den inte seglas.

Gaj
– Spinnakerns lovartsskot.

Hook
– Liten böj längst akterut i ett segel.

Hydrodynamik
– Läran om vattnets beteende runt ett föremål.

Kardel
– Del av wire.

Kevlar
– En Aramidfiber som används som lastbärare i segelduk.

Korda
– Rak linje mellan två ändpunkter i ett bågsegment.

Mastheadrigg
– Rigg där förstaget möter akterstaget i masttoppen.

Mylar
– Polyesterfilm som använs som stabilisator i laminerad segelduk.

Partialrigg
– Rigg där förstaget sitter klart under akterstagets fäste.

Sagg
– Böj åt lä / akterut som förstaget får av förseglets belastning.

Trimlina
– Lina i akterliksfållen som ansätts vid fladder.

Spectra
– En Polyetenfiber som används som lastbärare i segelduk.

Stallning
– När laminär strömning övergår till turbulent.

Sugga
– Reglerar spinnaker / gennakerskotens höjd.

Telltales
– Ulltråd eller spinnakerduk som visar strömningen runt seglet.

Trimjal
– GranSegels hjälp till ett strukturerat liv ombord.

Twist
– Segelkordors vinklar mot långskeppslinjen på olika höjd i seglet.

VMG
– ”Velocity made good” – fart mot märke / slutmål.

öljett
– Metallring i segel där ett hål behövs.

Hamnens Segeltrimskola:

Till kapitel 1: Vindsförvaltning
Till kapitel 2: Effektivare vindförvaltning
Till kapitel 3: Trimningcykel, verktyg och effekt
Till kapitel 4: Undanvindssegling

Till kapitel 5: Riggtrim
Till kapitel 6: Växellådan
Till kapitel 7: Segelvård