Båtmanövrering med millimeterprecision!

 

 

Rubriken är en överdrift, kan den nogräknade tycka. Och det må vara. Men avståndet mellan de hårda klipporna och Trond Sejersted Bødtkers klinkbyggda furubåt är ändå svindlande litet. Se videoklippet!

Mer finmanövrering i trånga passager:
Vacker träbåt seglar genom extremt smala sund.
Åt skogen – precis som planerat.